5G in België

Wat is 5G?

5G is een technologie die snellere, draadloze verbindingen mogelijk maakt voor mobiele gebruikers. Het is de opvolger van 4G, een technologie die we vandaag bijna allemaal gebruiken om mobiel internet te hebben op onze smartphone.

Wat zijn de voordelen van 5G?

Het 5G-netwerk biedt veel hogere downloadsnelheden en uploadsnelheden aan. Daarmee kunnen we sneller gegevens downloaden van het internet, of sneller gegevens versturen. In praktijk zal je dus sneller films kunnen downloaden, sneller media uploaden, en dergelijke meer.

Maar de voordelen gaan verder dan enkel snelheid: een gevolg van de snelheid is dat bepaalde media, zoals filmpjes die je via streaming op Netflix of via Youtube bekijkt, aan een hogere kwaliteit aangeboden zullen kunnen worden. Zo kan je haarfijne details herkennen in films, vloeiender doorspoelen en terugspoelen, en dergelijke meer. De kwaliteit van het bekijken van media verhoogt dus aanzienlijk.

Ook gamers hebben baat bij 5G, aangezien steeds meer games via mobiele apparaten worden gespeeld. Bij games is de reactiesnelheid vaak belangrijk om de beste te kunnen zijn in een spelletje. Tot nu toe was een vaste internetverbinding dan ook steeds aangewezen, omdat dit de snelste, meest betrouwbare verbinding was. Competitief gamen via 4G, of zelfs via wifi-netwerken, werd doorgaans afgeraden omdat er een kleine vertraging op de verbinding zat. Met 5G ontstaan er nieuwe mogelijkheden om ook mobiel te gamen: de betere verbindingen kunnen competitief gamen naar een nieuwe hoogte tillen omdat we nu ook op onze smartphone kunnen gamen zonder teveel reactietijd te verliezen.

Hoe snel is 5G?

Een praktisch voorbeeld van de hogere snelheid van 5G is het downloaden van een bestand van 5 gigabyte: op een 3G-verbinding duurde dit tot nu toe 1 uur om te downloaden. Met de komst van het snellere 4G is dit gereduceerd naar 6 minuten, of 1/10de van de tijd. 5G zet nog een hele sprong verder, en zou ons in staat stellen hetzelfde bestand te downloaden in slechts 40 seconden. Dat is korter dan de tijd die nodig is om deze paragraaf te lezen. Onvoorstelbaar, toch!

Wat heb je nodig om 5G te gebruiken?

Om te verbinden met het 5G-netwerk heb je een smartphone nodig die 5G ondersteunt. Concreet moeten de onderdelen in je smartphone in staat zijn om te communiceren met het 5G-netwerk. Dat netwerk zit namelijk anders in mekaar dan het 4G-netwerk: 5G gebruikt een andere frequentie voor het signaal dat wordt uitgezonden.

Heb je zo’n toestel, dan heb je nog een abonnement nodig dat 5G aanbiedt. Momenteel is 5G nog niet volledig ingeburgerd waardoor providers tot nu toe het netwerk enkel voor specifieke abonnementen aanbieden. Zo biedt Proximus momenteel het “5G Unlimited”-abonnement aan.

Tenslotte moet je natuurlijk ook zorgen dat je binnen het bereik van het 5G-netwerk bent: op dit moment is 5G nog niet overal in België beschikbaar, en beperkt het netwerk zich vooral tot de grotere dorpen en steden. Kijk dus goed na of je vanop jouw locatie wel 5G kan ontvangen, zelfs al heb je een toestel en abonnement.

Is 5G al beschikbaar in België?

Ja, 5G is momenteel al beschikbaar in België. Tot nu toe is het aanbod wel beperkt: momenteel is het enkel Proximus die een abonnement aanbiedt. Dat zal ongetwijfeld veranderen in de toekomst, wanneer meer en meer providers de overstap maken naar 5G-technologie.

 

Om te bekijken waar Proximus het 5G-netwerk precies aanbiedt, heeft het bedrijf een handig kaartje voorzien op haar website. Die 5G-landkaart kan je hier raadplegen.

Wat is 5G-light?

Proximus werd begin 2020 de eerste provider die 5G aan particulere klanten aanbiedt in België. Maar de aanpak van Proximus is wel enkele opmerkingen waard, want de uitrol betreft een aangepaste verse van 5G – de zogenaamde “5G-light”.

Daarbij gebruikt de provider hetzelfde frequentiespectrum dan hetgeen we de dag van vandaag reeds gebruiken voor 3G. Die strategie is niet nieuw, en wordt ook gevolgd door andere Europese operatoren.

Door de bestaande frequenties te hergebruiken vermijdt Proximus dat het moet wachten op de veiling van 5G-frequentiebanden in België. Die veiling bepaalt welke frequentie door welke provider mag worden gebruikt, maar is in een langlopend proces ontaard. Er is nog niet meteen uitzicht op een ontknoping.

Het voordeel is dat klanten nu al gebruik kunnen maken van hogere snelheden – maar hoeveel hoger die snelheden in praktijk liggen is niet duidelijk. Proximus benadrukt dat de snelheden tot 30% hoger liggen dan het huidige signaal (via 4G of 4,5G). Het werkelijke potentieel van 5G is veel hoger, en Proximus geeft dan ook aan dat de snelheden in de toekomst nog sterk zullen toenemen wanneer een uitgebreider spectrum voor 5G zal worden gebruikt.

We besluiten het volgende: 5G-light is dus effectief 5G, en inderdaad sneller dan wat andere netwerken technisch gezien kunnen aanbieden. Maar het volledige potentieel van 5G, die omwenteling zal nog even op zich laten wachten tot na de frequentie-veiling.

Welke smartphones ondersteunen 5G?

Om gebruik te maken van 5G is het belangrijk dat je smartphone 5G ondersteunt: omdat de technologie anders werkt dan 4G, zal je smartphone compatibel moeten zijn om via 5G te verbinden.

Momenteel zijn er nog niet veel smartphones die 5G ondersteunen in België. De Oppo Find x2 Pro 5G is momenteel het populairste toestel.

De beperkte beschikbaarheid van compatibele toestellen heeft twee redenen: enerzijds is 5G nog maar beperkt beschikbaar in België. Niet alle providers bieden het product aan, en de providers die 5G aanbieden doen dat slechts in de meest dichtbevolkte gebieden. De dekking is dus een stuk minder goed dan de dekking van 4G, bijvoorbeeld.

Bovendien moeten makers van smartphones een update voorzien voor hun toestellen om de apparatuur samen te laten werken met het 5G-netwerk van een bepaalde operator. Dat wil dus zeggen dat er een goede samenwerking moet zijn tussen smartphone-fabrikanten enerzijds, die de toestellen maken, en netwerkoperatoren anderzijds, om netwerken te voorzien waarop de toestellen verbinden.

Is 5G wel veilig?

Ja, de wetenschap geeft aan dat 5G veilig is voor de gezondheid zonder negatieve gevolgen voor je gezondheid. Dat wordt aangetoond door jarenlang onderzoek wereldwijd.

Bovendien is er sterke regelgeving over hoe 5G kan en mag worden toegepast: zowel op Europees niveau als vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er veiligheidsnormen vastgelegd die worden toegepast door de providers. Die normen zijn er bovendien al van in 1998, maar werden in het voorjaar van 2020 nogmaals herbevestigd.

Bovendien zal 5G aanvankelijk enkel uitzenden binnen hetzelfde frequentiebereik als bestaande mobiele netwerken (2G, 3G of 4G) en wifi-netwerken. We hebben het dan over het zogenaamde 5G-light zoals Proximus dat nu gebruikt in België, of Vodafone en Deutsche Telekom in het buitenland.

Pas op termijn zal 5G ook gebruikt worden in nieuwere vormen, waarbij men over een kleiner bereik via kleinere antennes uitzendt op zogenaamde millimetergolven.

Waar staan er zendmasten met 5G in België?

Momenteel zijn er nog relatief weinig zendmasten in België die 5G ondersteunen. We kunnen de zendmasten in twee categorieën onderdelen: enerzijds zijn er de masten die 5G leveren voor klanten als jij en ik, om ermee te verbinden via onze smartphone.

Momenteel biedt enkel Proximus 5G aan voor klanten. Waar zij bereik aanbieden kan je terugvinden op hun website. De kaart met 5G in België kan je op hun website raadplegen.

Is 5G de oorzaak van het corona-virus?

Neen, 5G is niet de oorzaak van het corona-virus.

Biedt Orange al 5G aan in België?

Nog niet. Orange biedt op moment van schrijven (mei 2020) nog geen particulier abonnement aan waarin 5G wordt ondersteund.

 

Wel loopt er bij Orange een testproject waarbij men de toepassing van 5G voor de industrie onderzoekt. Concreet gaat het over een testproject in de Antwerpse haven.

Biedt Telenet al 5G aan in België?

Nog niet. Telenet biedt op moment van schrijven (mei 2020) nog geen particulier abonnement aan waarin 5G wordt ondersteund.

 

De provider is volop aan het investeren in haar netwerk om de uitrol van 5G mogelijk te maken, en heeft momenteel een test-netwerk opgezet in de omgeving van Aartselaar. Ook in Hasselt, waar Telenet een virtual reality-speelhal uitbaat, test het bedrijf hoe 5G kan bijdragen aan een betere gebruikerservaring.

Biedt Proximus al 5G aan in België?

Ja. Proximus biedt sinds 1 april 2020 5G aan op een select aantal plaatsen in België. De kaart met hun dekking van 5G in België kan je op de Proximus-website raadplegen.

 
 

Je hebt bij Proximus wel een specifiek tariefplan nodig dat 5G omvat, naast natuurlijk een 5G-compatibele smartphone. Let dus goed op dat je abonnement wel effectief 5G ondersteunt.

Proximus gebruikt wel een variant van 5G die gebruik maakt van de huidige frequentiebanden die de provider beheert voor haar andere netwerken (3G/4G). De snelheid ligt tot 30% hoger dan 4G, aldus Proximus, maar benut nog niet het volledige potentieel van 5G zoals we dat op termijn zullen kennen. Het is een technologisch hoogstandje voor klanten dien u al willen genieten van de hogere snelheden. Dezelfde techniek wordt ruim gebruikt in het buitenland, en wordt ook wel “5G-light” genoemd.